Archive

Archive for February, 2011

ILFS

February 14th, 2011 Comments off

I love Free Software!

Categories: Uncategorized Tags:

Following has been sendt to the Integration Minister of Denmark

February 10th, 2011 Comments off

Hej Birthe

Jeg har lige set samrådet (http://www.ft.dk/webtv/video/20101/ifu/9.aspx?as=1), hvor du bør forklare de forskellige ting som er sket i sagen omkring de statsløse.
Jeg er rystet over din helt klare tilsidesættelse af ganske almindelige regler. Din arrogance overgår alt hvad jeg indtil dato. Du svarer jo ikke på et eneste spørgsmål der bliver stillet. Det eneste du kan sige er at det der vil blive kigget fremad…. Hvordan kan du klandre oppositionen for at de ikke har opdaget noget, når det helt klart er DIT ansvar?????

Lev op til dit ansvar som minister !!!!!

Translation:

I just watched the conciliation (http://www.ft.dk/webtv/video/20101/ifu/9.aspx?as=1) where you were supposed to explain the various things that have happened in the case of the stateless refugees.
I am appalled at your obvious disregard of ordinary rules. Your arrogance surpasses anything I have seen till date. You do not respond to a single question being asked. The only thing you are able to say that we must look forward …. How can you blame the opposition that they have not discovered anything when it clearly is YOUR responsibility ?????

Live up to your responsibility as a minister !!!!!

Categories: Uncategorized Tags: